1976        -     Çorum ,Türkiye
  1995-99   -     Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Lisansını
                         tamamladı
  2000-02   -     Izmir Resim ve Heykel Müzesinde Resim ve Heykel Dersleri verdi
  2003        -     Almanya nın Darmstadt şehrine taşındı
  2009        -     Darmstadt ta sanat atölyesini kurdu
  2011-12   -     BBK Frankfurt (Plastik Sanatçılar Derneği) Üyesi
  2012        -     BBK Darmstadt (Plastik Sanatçılar Derneği) Üyesi
  2012        -     GEDOK Heidelberg (Alman ve Avusturya Plastik Sanatçılar Derneği) Üyesi

Ö z g e ç m i ş